A SZEM Mozgalom

A SZEM Mozgalom

Az Országos Polgárőr Szövetség 25 éves fennállása óta céltudatosan és következetesen kitárta és kitárja szárnyait a civil bűnmegelőzés különböző szegmensei felé. Ezáltal kerülhetett sor a Szomszédok Egymásért Mozgalom 2001. november 10-i OPSZ SZEM Munkabizottsága megalakítására. Az eltelt 15 év igazolja, hogy aktuálissá vált a SZEM Mozgalom megújítása, újjászervezése, területi organizátorok kinevezése.

A SZEM célja: Helyi szinten csökkenteni a bűnözést lehetővé tevő okokat és körülményeket, segíteni az áldozattá válás megelőzését. Javítani kell az egymást támogató közösségi tudatot, szellemet, hogy mindenki hozzájárulhasson úgy a saját, mint a szomszéd és a közösségi tulajdon védelméhez, hogy nem csak bűncselekmény, de más események (pl. baleset, betegség, tűz, stb.) esetén is tudjanak segítséget nyújtani egymásnak.

A “Szomszédok Egymásért Mozgalom olyan társadalmi bűnmegelőzési program, amelynek célja a lakóközösségben előforduló bűncselekmények megelőzése, korlátozása, biztonságosabb életkörülmények kialakítása.

Az Országos Polgárőr Szövetség 25 éves fennállása óta céltudatosan és következetesen kitárta és kitárja szárnyait a civil bűnmegelőzés különböző szegmensei felé. Ezáltal kerülhetett sor a Szomszédok Egymásért Mozgalom 2001. november 10-i OPSZ SZEM Munkabizottsága megalakítására. Az eltelt 15 év igazolja, hogy aktuálissá vált a SZEM Mozgalom megújítása, újjászervezése, területi organizátorok kinevezése.

A SZEM célja:
Helyi szinten csökkenteni a bűnözést lehetővé tevő okokat és körülményeket, segíteni az áldozattá válás megelőzését. Javítani kell az egymást támogató közösségi tudatot, szellemet, hogy mindenki hozzájárulhasson úgy a saját, mint a szomszéd és a közösségi tulajdon védelméhez, hogy nem csak bűncselekmény, de más események (pl. baleset, betegség, tűz, stb.) esetén is tudjanak segítséget nyújtani egymásnak.
Szomszédok Egymásért Mozgalom olyan társadalmi bűnmegelőzési program, amelynek célja a lakóközösségben előforduló bűncselekmények megelőzése, korlátozása, biztonságosabb életkörülmények kialakítása.

„A bűncselekményeket jobb megelőzni, mint büntetni.” (Cesare Beccaria)

A bűnözés azt fenyegeti, aki, és ami minden embernek a legdrágább: szeretteinket, saját életünket, egészségünket, féltett értékeinket és biztonságunkat.
A bűnözés elleni harcban tehát nem nélkülözhetjük a közösség segítségét, részvételét a bűnmegelőzésben. A bűnt megelőzni ott lehet, ahol megvalósulhat, és azok előzhetik meg, akiket fenyeget elsősorban.
Tapasztalatból állíthatjuk, hogy a bűnmegelőzésnek ez a legolcsóbb és leghatásosabb szegmense, melyre csupán felnőtt gondolkodásra és akaratra van szükség.
Minél több fiatalt és nőt is be kell vonnunk ebbe a munkába, mert a bűnmegelőzés eme formája nem csupán férfi és nő kérdése, és nem is korfüggő.
A SZEM jelentősége és kiterjesztése nagyon komoly erőt jelenthet a bűnmegelőzés palettáján, mert felmérhetetlenül nagy erő bújik meg a házak falain belül, ezért szeretnénk és kell a lakóikat aktivizálni. Erősíteni kell az emberekben az egymás iránti tiszteletet, odaadást és a közösségi tudatot.
Általában a bűncselekmények számszaki csökkenése mellett megsokasodtak az idős, egyedülállók ellen elkövetett embertelen tettek, amelyek megakadályozására a cselekmények elé kell menni, melynek egyik megfelelője a SZEM Mozgalom. Ahhoz, hogy a programunk kellően kiszélesedjen, azonos céllal, de különböző metódusokban, megoldásokban is lehet gondolkodni.
A hatékonyabb működés érdekében az Országos Polgárőr Szövetségen belül ehhez ki kell alakítani a szükséges szervezeti struktúrát, meg kell határozni a felelősöket, fel kell kelteni a Megyei Polgárőr Szövetségek vezetőinek figyelmét, hogy a programot tájrészekre lebontva találják meg a megfelelő személyi feltételeket, akik e nemes elképzeléseket sikerre viszik, úgy a társadalom, mint valamennyiünk közös érdekében.

Dr. Bánfi Ferenc
OPSZ SZEM Tagozat Vezető
(Forrás: OPSZ.HU)

Share